Водещи новини - дясно Общество

Прокуратурата не откри нарушение при обгазяването на Добрич от старото сметище

Прокуратурата в Добрич се е самосезирала и е образувала преписка във връзка с обгазяването на града от бившето сметище в село Богдан. Резултатите от проверката не показват необходимост от предприемане на други действия и преписката е прекратена.

Това се посочва в отговор от зам.-окръжния прокурор Веселин Вичев по повод отправено запитване от Про Нюз Добрич относно това дали се е сезирала  Окръжната прокуратура във връзка със случаите на обгазяване на град Добрич, какво е предприето и какви са резултатите.

След неколкодневно обгазяване на град Добрич във вечерните и нощни часове, преценено като опасно за здравето, както и по повод публикации в информационни сайтове, че това се дължи на пожар, възникнал в района на депото за отпадъци на с. Богдан, Окръжната прокуратура се е самосезирала на 23.07.2020 г. Тя е образувала преписка № 515/2020 г. Взета е предвид разпоредбата на Закона за управление на отпадъците, съгласно която отговорността за недопускане изхвърлянето на отпадъци на територията на общините, както и организиране на почистването им, е на кмета на съответната община. Според същия закон кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне.

На основание Закона за съдебната власт, на кмета на Община град Добрич е било възложено извършването на проверка с предмет депото за отпадъци в с. Богдан и установяването  дали има нерегламентирано съхранение или изхвърляне на отпадъци на него, както и дали са налице данни за евентуален нарушител.

По-късно в прокуратурата е получено писмо от кмета с резултатите от извършената по преписката проверка. От него става ясно, че  в депото за неопасни отпадъци на град Добрич при с. Богдан нтяма ново изхвърляне на отпадъци. Сметището не се експлоатира от 01.03.2015 г. и за него е  имало одобрен работен проект за рекултивация. Бил е съставен и констативен протокол от 28.07.2020 г., подписан от четирима общински служители, изпратени от кмета  на общината да извършат разпоредената по преписката проверка.

Според материалите по преписката достъпът до депото бил ограничен,  то е имало жива охрана и не се е допускало изхвърляне на отпадъци. Пожарът, възникнал в района на депото, бил овладян и нямало явно горене. На места обаче били установени локални тлеещи участъци. Били предприети съответни действия по компетентност за потушаване на тлеещите участъци от органи на общинската администрация и на РД „ПБЗН”. 

Резултатите от проверката не са показали необходимост от предприемане на други действия по надзора на законност. Въз основа на това преписката на прокуратурата е прекратена с резолюция на зам.-окръжния прокурор Веселин Вичев.

Във връзка с обгазяването със задушлив пушек, различен от обичайното обгазяване на града през зимния период вследствие на битовото използване на твърдо гориво за отопление, усетено във вечерните  и нощни  часове в части от гр. Добрич в началото на месец ноември Окръжната прокуратура в Добрич не е била сезирана и не се е самосезирала. А не се е самосезирала, защото не е възниквала необходимост от стимулиране на дейността на контролните органи – Община град Добрич и РИОСВ – Варна, да изпълнят законовите  си задължения по установяване на причината за обгазяването. От информация от електронни сайтове, до които е имала достъп и прокуратурата,  е станало ясно, че този път обгазяването на града не се дължи на запалване на депото за неопасни отпадъци в с. Богдан, а на дейност, свързана с нерегламентираната обработка на отпадъци в район в западната част на гр. Добрич, т.нар. западна промишлена зона, попадащ в пределите на търговско дружество, който своевременно е бил посетен от длъжностни лица от Община град Добрич и от РИОСВ гр. Варна с оглед техните законови  правомощия/.”

В прокуатурата не е получаван сигнал от контролен орган за извършено престъпление, свързано с нерегламентираното изхвърляне, съхранение и обработка на отпадък на територията в Добрич.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *