Бизнес Общество

Средната заплата в Област Добрич през септември е била 1111 лева

Средната брутна месечна работна заплата в област Добрич за месец юли 2020 година е 1066 лв., за август – 1078 лв. и за септември – 1111 лева, съобщават от Статистиката.

През третото тримесечие на тази година средната месечна заплата за областта e 1 085 лв. – с 11% повече от миналата година. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 291 лв., а в частния – 1 014 лева.


Средното възнаграждение в страната е 1 373 лв. Област Добрич е на 14-о място.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

 • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 754 лв.;
 • „Държавно управление” – 1 432 лв.;
 • „Образование” – 1 421 лв..
 • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”           – 1 360 лв.;
 • „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 352 лв.;
 • “Селско, горско и рибно стопанство” – 1 257 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

 • „Строителство” – 745 лв.;
 • „Транспорт, складиране и пощи” – 763 лв.;
 • „Операции с недвижими имоти ” – 776 лв.;
 • „Административни и спомагателни дейности” – 779 лв.;
 • „Други дейности” – 784 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2020 г. намаляват с 1.5 хиляди, или с 4.1% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 36.1 хиляди.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *