Бизнес Водещи новини - дясно

С евросредства фирми от област Добрич ще рециклират асфалт и произвеждат дограма

Две фирми от Добричка област са подписали договори за „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общата стойност на инвестициите е 1 178 980, 61 лв., от които 581 426,30 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

По проект „Закупуване на производствена линия за рециклиране на асфалт в с. Овчарово, община Добричка“ ще се стартира нова дейност с нови подемна машина, хидравлична фреза и рециклатор, необходими за производството на рециклиран асфалт. Предвидено е разкриването на нови 10 работни места, осигуряващи постоянна заетост.

Използването на нови технологии за рециклиране на асфалт ще помогне за намаляване на емисиите на въглероден диоксид от асфалтирането, ще намали количеството на асфалта, депониран в депа за отпадъци, както и ще намали риска от изпускането на опасни вещества от например асфалтови отпадъци. Очаква се стартирането на производството да окаже положително влияние върху цялостното състояние на дружеството, което има основна дейност – отглеждане на зърнени и бобови растения и маслодайни семена. Основната цел на предприемача е да създаде конкурентоспособна и икономически устойчива производствена дейност в селския район, която ще бъде и от полза в ускоряването на процеса на диверсификация на неземеделските дейности в община Добричка. Дейностите по проекта ще продължат до октомври 2022 г.

В с. Земенци, община Крушари, ще бъде създаден цех за дограма, за който ще бъде закупена технологична линия за производство на алуминиева и PVC дограма. Инвестициите ще бъдат изпълнени в рамките на проект „Изграждане на цех за дограма и административно-битова сграда УПИ XVII-53,54, кв. 5 с. Земенци, община Крушари“ до септември 2023 г. Със закупуването и инсталирането на ново и иновативно технологично оборудване ще се създадат условия за по-високо ниво на производителност и конкурентоспособност на фирмата.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *