Водещи новини Образование

Две нови сгради на детски градини ще се построят в Добрич с пари от МОН

Две нови сгради на детски градини ще бъдат изградени в Добрич със средства по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на  детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022 г.)“ на Министерството на образованието и науката.

Одобрени са проектите за изграждане на нови сгради за детска градина  № 10 „Слънчице“ и № 12 „Щурче“.  

За ДГ „Слънчице“ има изготвен инвестиционен проект, който предвижда самостоятелна едноетажна сграда, на мястото на съществуващата дървена постройка, за пълноценно обслужване на две детски групи.

За  ДГ „Щурче“ се предвижда строителство на нова сграда, която ще отговаря изцяло на изискванията на Наредба №24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие на МОН. Предвидените средства за изграждане на двете нови детски градини са над  2 600 000 лв.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *