Водещи новини - дясно Култура Общество

Отбелязваме Международния ден на толерантността

На 16 ноември отбелязваме Международния ден на толерантността. Той е свързан с 1996 година, когато Общото събрание на ООН призовава страните членки да почитат датата за ден на толерантността, като с дейности да разпространяват идеята за разбирателство между народите.

На 16 ноември през 1995 година, държавите-членки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността. ООН поставя началото на кампания за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията.

Толерантността е термин, който означава търпимост и зачитане на различията, били те социални, културни, сексуални или религиозни. Според някои философски речници тя може да се прояви като акт на снизходителност, като акт на търпимост или като акт на подкрепа и разбиране. Като нетолерантност се квалифицират всички подходи и практики, които не проявяват подобно отношение.

Толерантността е морална стойност, която предполага пълното зачитане на другите, техните идеи, практики или убеждения, независимо дали са различни от нашите. В този смисъл тя е признаване на разликите, присъщи на човешката природа, разнообразието от култури, религии или начини на поведение. Някои считат толерантността за основна ценност за хармонично мирно съжителстване. Смята се, че толерантността е в основата на добрите отношения между хората от различни култури, вероизповедания, раси и начин на живот.

Тя е основна нагласа на живот в обществото. Толерантният човек може да приеме различни от установените норми, мнения или поведения в социалната среда, дори да са в разрез с неговите морални принципи. Този тип толерантност се нарича социална толерантност.

Толерантност към тези, които изповядват публично вярвания или религии, различни от нашите, се нарича религиозна толерантност.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *