Водещи новини - дясно Здраве Общество

Въвеждат директен коридор за пациенти с остри състояния и хронични заболявания

Осигурява се свободен коридор за пациентите с остри състояния и здравноосигурените български граждани с хронични заболявания по време на периода на въведената извънредна епидемична обстановка. Целта – облекчен достъп до лекарствена терапия и медицинска консултативна помощ, за едни от най-уязвимите групи пациенти, съобщиха от ръководството на Здравноосигурителната каса /НЗОК/.

От там са изготвени Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и служебно удължаване на срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти.

ВАЖНО! Извънредният ред за отпускане на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, се прилага само в случаите, когато лицето няма издадена рецептурна бланка обр. МЗ-НЗОК No5/ рецептурна бланка обр. МЗ-НЗОК NoSA, или когато на издадената рецептурна бланка е изтекъл срокът ѝ на валидност (срокът, в който може да бъде изпълнена в аптека, сключила договор с НЗОК).

Когато здравноосиrурено лице има издадена рецептурна бланка обр. МЗ­ НЗОК No5/ рецептурна бланка обр. МЗ-НЗОК NoSA, която е в срок на валидност, представя същата, заедно с рецептурната си книжка, в аптека, работеща по договор с НЗОК. В случай на валидна рецепта, същата може да бъде изпълнена във всяка аптека на територията на страната, работеща по договор с НЗОК, по обичайния установен законов ред.

От здравна каса уточниха, че с предложената мярка се цели:

  • избягване на струпване на хора в закрити обществени места
  • спазване на изискването за физическа дистанция и необходимостта от домашен престой по медицински показания
  • гарантиране на достъпа на пациентите до неоходимата им лекарствена терапия

Условията и редът влизат в сила от 16.11.2020 г.

Настоящите Условия и ред продължават действието си автоматично, в случай на удължаване срока на извънредната епидемична обстановка по съответния ред.

Пълен текст на Заповед РД-09-1030/ от 12.11.2020 г. ↓

Условия-и-ред-за-отпускане-на-лекарствени-продукти

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *