Здраве Общество

Мерки за намаляване струпването на хора въведе Административният съд в Добрич

Мерки с цел намаляване струпването на хора в сградата и намаляване риска за здравето на граждани, адвокати, съдии и съдебни служители са въведени в Административния съд в Добрич. Административният ръководител Красимира Иванова призовава страните в съдебните производства да посочват електронен адрес за получаване на съобщения, както и телефони за връзка за своевременното им уведомяване в случай на отлагане или пренасрочване на делата. По възможност справките по дела да се извършват по телефона.

Призовава се да се подават всякакъв вид документи по пощата или по електронен път на следния имейл:  admcourtdobrich@abv.bg, като в случай че съдебните книжа, в т. ч. жалби, искови молби и други, иницииращи съдебни производства, са изпратени на посочения електронен адрес, то следва да са подписани с квалифициран електронен подпис.  Адвокатите да се регистрират в ЕПЕП и да подадат заявление по делата за електронно призоваване, като ползват функционалностите на портала за изпращане и получаване на книжа по делата, съобщения и призовки.

Вещите лица, назначени по делата, трябва да посочват електронен адрес и мобилен телефон за връзка. Изготвените експертни заключения по административни дела могат да бъдат депозирани, както следва: admcourtdobrich@abv.bg или asdobrich@mail.bg, в случай че вещото лице разполага с електронен подпис.

 Ако позволяват климатичните условия, участниците в заседания трябва да изчакват пред сградата на съда, като се допускат в сградата непосредствено преди началото на заседанието, за което са призовани. Пребиваващите в сградата на съда трябва да спазват препоръчителната от здравните органи дистанция. Всички посетители е необходимо да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата и при влизане да използват поставените на входовете дезинфектанти.

 Административният ръководител обръща внимание, че:

1. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания – температура над 37.4 градуса, хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми.

 2. Движението по стълбищата в сградата на съда е еднопосочно според поставените указателни табели и ограничителни ленти.

 3. Времето за работа с граждани на деловодството е от 9 до 12 и от 14 до 17 часа, тъй като от 12 до 14 часа се извършва задължителна дезинфекция. След приключване на съответната дейност посетителите на съда трябва незабавно да напуснат сградата.

Ръководството на Административен съд-Добрич се обръща с молба към гражданите, страните по делата и адвокатите да проявяват чувство на отговорност, разбиране и толерантност в името на опазване живота и здравето на всички участници в съдебния процес.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *