Общество Регионални - начална Тервел

Безплатни консултации за европейско финансиране в Тервел и Крушари

Експертите от Областен информационен център – Добрич проведоха изнесени приемни с открити щандове в общините Крушари и Тервел. Всички посетители получиха безплатна информация за актуалните и предстоящи възможности за финансиране по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Преобладаващо интереса бе към подмярка 21.3 “Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3” и планирана подмярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
На 13 ноември 2020 г. приключва по подмярка 21.3 приема на заявления за подпомагане на микро-, малките или средни предприятия в селскостопанския сектор, както и групи и организации на производителите. Финансовата помощ e в размер на 5% от стойността на декларираните приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г. или еднократна сума в размер на 270 лв. за лице, заето в предприятието. Важно е кандидат предприятията да има установен спад от най-малко 20% на приходите от продажба на преработени селскостопански продукти за периода март – юни на 2020 г. спрямо периода март – юни на 2019 г. Заявленията се подават в Областните дирекции на ДФ “Земеделие” по местонахождение на предприятието или по адрес на седалището на юридическото лице.
По планираната подмярка 6.4.2. ще се подкрепят проекти за повишаване на устойчивостта и процеса на преструктуриране на земеделските стопанства чрез разширяване на дейностите им с неземеделски такива. С проектни предложения ще могат да кандидатстват земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем. Допустими ще са дейности насочени към местното занаятчийство (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности), преработка и маркетинг на земеделски продукти в неземеделски, производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали, предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението и други.
Всички посетители получиха информационни материали, изготвени от екипа на ОИЦ – Добрич с подробна информация за възможностите за финансиране.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *