Крушари Култура Общество Регионални - начална

С 30000 лв. са изградени еко пространства в три села в община Крушари

В три села на територията на община Крушари – Ефр. Бакалово, Бустрец и Крушари, са изградени и облагородени зелените паркови пространства.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда финансира три проекта на община Крушари през 2020г. на обща стойност 30 000 лв., съобщиха от местната администрация.

С осигуреното финансиране е закупено парково оборудване – пейки, маси за игри на открито, перголи, кошчета за смет. Озеленени и облагородени бяха парковото пространство в с.Крушари, централната част на с.Ефр.Бакалово, а в с.Бистрец бе изграден зелен еко-кът с цветарници, чешма, дървена пергола, пейки. 

И по трите проекта, с помощта на доброволен труд на хората от селата, са почистени избраните терени, залесени с вечно зелена растителност, розови храсти, мини върби, увивни и катерливи растения.

Това са първите проекти, които община Крушари реализира чрез финансиране от ПУДООС. През следващата кампания общинското ръководство се надява да удвои техния брой, тъй като реализирането им е бързо, ефектно за гостите на селата и полезно за местните жители, споделиха от общинската управа.

Follow Me:

Related Posts