Общество

С 2% е по-висока безработицата в област Добрич през септември в сравнение с м. г.

4598 са регистрираните безработни в област Добрич в края на септември, те са със 132 повече от предходния месец, съобщават от Дирекция „Регионална служба по заетостта”. Равнището на безработица се установява на 5,8%. В сравнение със септември 2019 г. броят на регистрираните безработни нараства с 1550 лица, а равнището на безработица е с 2 процентни пункта по-високо.

През септември т. г. в бюрата по труда от областта са заявени 550 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 467 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на образованието (124). Следват преработваща промишленост (108), търговия (69), хотелиерство и ресторантьорство (42). По програми и мерки за заетост, и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 83 работни места.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през септември 2020 г. е 1822, при 1688 през предходния месец. Равнището на безработица в града е 4,1%, с 0,3 процентни пункта по-високо от август т. г. В сравнение със септември 2019 г. се отчита ръст с 2,1 процентни пункта на равнището на безработица и увеличение с 910 лица на регистрираните безработни.

През периода януари-септември 2020 г. на работа в област Добрич са постъпили 7405 безработни лица. Само през септември 2020 г. в заетост са включени 524 безработни лица. Близо 88% от започналите работа са устроени на първичния трудов пазар. Продължиха действията на трудовите посредници за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. 51 младежи на възраст до 29 г. са започнали работа през месеца. През септември 2020 г. на работа са устроени и 27 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *