Бизнес Добричка Общество

11 европроекта реализира Община Добричка

11 проекта реализира в момента Община Добричка. Това стана ясно от информация за изпълнението на действащите договори, сключени по европейски програми, стойностите им и резултатите от тях, внесена от кмета Соня Георгиева на днешното заседание на Общинския съвет.

Сред действащите договори са „Равен шанс за всички деца в община Добричка”, който е на стойност 1 014 876 лева. Неговата цел е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Община Добричка работи по два проекта, свързани с патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. Единият проект, който е на стойност 206 563 лева, цели подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора чрез осигуряване мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Целта на втория проект –на стойност 134 070 лева, е осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата от целевите групи с предоставяните услуги по домовете за преодоляване последиците от коронавируса, превенция и предоставяне на услуги на уязвими лица.

„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка” е друг проект, който се реализира. Неговата цел е подобряването на качеството на живот в общината и постигане на социално-икономическо развитие чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги посредством подновена улична инфраструктура. Проектът е на стойност 1 166 801 лева. Работи се и по проект „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансграничната култура”. Средствата за Община Добричка са в размер на 754 771 евро. Целта е съживяване на трансграничния регион като се стимулира туризмът и същевременно се работи за опазване на културното наследство на историческата област, в която съществуват две нации /Румъния и България/”.

Сред останалите проекти са „Съвременно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш-Добричка”, „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”-село Ведрина, община Добричка”, „Три етноса – три празника – една обща цел: Да бъдем по-добри”, проект в подкрепа на рисковите групи, финансиран от Фонд „Обединени срещу COVID-19” и други.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *