Водещи новини - дясно Добрич Общество

Общинският съвет на Добрич вече може да заседава от разстояние

Общинският съвет на Добрич прие промени в Правилника за дейността си, свързани с извънредната епидемична обстановка в страната и провеждането на видеоконференции.

Според решението, председателят на Общинския съвет ще може да свиква заседание от разстояние, при спазване на условията за кворум и лично гласуване. Видеоконференцията трябва да отговаря на изискванията за мрежова и информационна сигурност.

Когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, може да се свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

В началото на видео заседанието ще се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. Ще се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.

Председателят на Общинския съвет ще осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито. Решенията на заседанията ще се обявяват публично.

Промените, приети днес, се отнасят и до заседанията на Постоянните комисии на местния парламент.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *