Бизнес Водещи новини - дясно

По-нисък данък за придобиване на имоти предлага Камарата на строителите в Добрич

Камарата на строителите в България направи предложение до Община Добрич за подкрепа в условията на пандемия. Предложението е внесено от инж. Димитър Костов – председател на ОП КСБ, до кмета Йордан Йорданов, председателя на Общинския съвет Мая Димитрова и общинските съветници. По думите му, годината е кризисна за българския бизнес, в частност и строителният. „Строителството следва хода на цикличната крива на икономиката и се възстановява едва когато цялата стопанска динамика възстанови възходящия си тренд. Това налага да се приемат спешни макроикономически стимули  на държавно и общинско ниво, които да тласнат строителния бранш напред. Съдейки по намаления брой сделки на пазара на недвижими имоти в Добрич през настоящата година, следва да се приеме че инвеститорът ни е в процес на изчакване и въздържане от инвестиционното си решение за покупка на магазин, офис или жилище“, посочва инж. Костов.

„Ако стимулираме купувачите с намален данък за възмездно придобиване, то вярваме, че крайният ни местен потребител би откликнал с ръст на инвестиционната си активност. Ако обявим, че намалението на данъка е само кризисна мярка, в сила единствено за 2021 година, то можем да предположим, че през цитираната година ще наблюдаваме концентриране на броя на сделките с имоти, което ще компенсира намаления номинален размер на данъка, а от там и очакван положителен фискален ефект върху бюджета на общината. Това, разбира се, също ще доведе до значителен ръст на инвестициите в строителството, а от там и сериозен тласък към сектора и свързаните с него отрасли“, добавя още той.

От строителната камара се обръщат към кмета на града и общинските съветници с предложение данъкът за възмездно придобиване в община град Добрич за 2021 година да се намали от 3 % на 2,5%, като се подчертае, че това е антикризисна мярка, която се отнася само за 2021 година.

Ставката по този данък за нашата община е максималната разрешена по ЗМДТ и намаление от 3 на 2,5% ще е аналогично на данъците в подобни на Добрич общини. Предлага се решението да се вземе след публично обсъждане на предложението.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *