Общество

Водните аварии в област Добрич на 25 октомври

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват на територията на следните общини:

  • – Район Добрич: бул. “Трети март” № 59;
    • – Ще бъде нарушено водоподаването в района на ДЗС;
  • – Район Тервел: с. Кочмар