Бизнес Общество

Обявиха праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г.

На основание чл. 3, ал. l, т. l и чл. 4 от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, от Приходната агенция обявиха праговете за деклариране по системата ..Интрастат·· за 202l година.

 • за поток ..Изпращания·· – 270 000 (двеста и седемдесет хиляди) лева
 • .,Пристигания’·- 430 000 (четиристотин и тридесет хиляди) лева

Праговете за статистическа стойност по системата ..Интрастат„ за 2021 година, както следва:

 • За поток ..Изпращания” – 14 700 000 (четиринадесет милиона и седемстотин хиляди) лева
 • За поток ,.Пристигания” – 7 300 000 (седем милиона и триста хиляди) лева

Праг за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност – 390 (триста и деветдесет) лева

Определям видовете данни, които подлежат  на деклариране  по системата  ,.Интрастат-­ за 2021 година, както следва:

 • Код на стоката

Държава членка партньор:

 • а) изпращания – държава членка на получаване
 • б) пристигания – държава членка на изпращане.
 • Държава на произход (при пристигания).
  • Вид на сделката.
  • Условия на доставка.
  • Вид транспорт.
  • Националност на транспортното средство.
  • Регион на:

а) произход (при изпращания)

б) потребление (при пристигания )

 • Нето тегло – килограми

С пълния текст на Заповедта може да се запознаете ТУК ↓

НСИ_Заповед_№_РД-05-91820.10.2020_г._за_определяне_на_праговете_за_деклариране_по_системата_„Интрастат_за_2021_г.-1

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *