Балчик Бизнес Общество

Освобождават от такса смет затворени заради извънредното положение обекти в Балчик

Да се освободят от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода 2020 г. задължените лица и предприятия, които вследствие на извънредното положение на са упражнявали стопанската си дейност в недвижим имот на територията на община Балчик се предвижда да приеме на свое заседание Общинският съвет /ОбС/ в Белия град. Това ще стане с промяна на Наредбата.за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Предлаганото изменение и допълнение има за цел да актуализира подзаконовия нормативен акт във връзка с измененията на Закона за местните данъци и такси. В държавен вестник брой 71 от 11.08.2020 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за местни данъци и такси, приет от Народното събрание на 30.07.2020 г. във връзка с обявеното извънредно положение в Република България с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. В преходните и заключителни разпоредби е създаден нов параграф, според който ОбС може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица и предприятия, които вследствие на извънредното положение са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината. Преустановяването на дейността за съответния период се удостоверява с финансови и други документи, по ред и начин, определен от ОбС.

Промените в наредбата предвиждат искането за освобождаване от услугата по сметосъбиране и сметоизвозване да се внася в отдел „Общинска данъчна служба” в срок до 15 януари 2021 г.  Доброволно платените суми на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г., не се възстановяват по банковата сметка на задължените лица. Същите ще бъдат прихванати за бъдещи данъчни задължения за такса битови отпадъци.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *