Бизнес Култура Общество Спорт

Наемателят на Танцовата площадка в парка на Добрич не изпълнява задълженията си, може да прекратят договора

Общинският съвет на Добрич да даде едномесечен срок на концесионера на Младежката танцова площадка в парка да изпълни задълженията си, в противен случай концесията да бъде прекратена – такова предложение прави общината на местния парламент. То ще бъде разгледано на сесията на ОбС Добрич на 27 октомври. Като причина за прекратяване на концесията се посочва неизпълнение на основни задължения и условия по договора.

Концесионният договор е сключен на 02.03.2010 година, за срок от 20 години, с варненското дружество ”Любенас” ЕООД, представлявано от Преслава Ангелова Димитрова. Предмет на концесията е услуга от обществен интерес – услуги в областта на културата, спорта и развлеченията срещу задължението да изгради и да управлява и поддържа обекта или да управлява услугата на свой риск.

Условията са да запази предмета на дейност на обекта непроменен за целия срок на концесията, да не извършва действия, които могат да доведат до увреждане на обекта, да заплаща дължимите концесионни плащания, да заплаща лихви, неустойки и санкции при условията и в сроковете описани в договора, да поддържа обекта, да поддържа и почиства зелените площи и алейната мрежа около обекта, да разкрие 5 работни места, в срок до края на първата година по договор и да ги запази за срока на концесията.

Общината е констатирала, че концесионерът е ориентирал дейността си предимно като заведение за обществено хранене. Услугите от типа заведение за обществено хранене – кафе-бар, се предлагат не само в допустимата от договора приземна част на сградата (под сцената), но и върху част от танцувалните площадки, както и върху други площи около танцувалните площадки – допълнително организирани като сезонни тераси. Върху площадката до осветителната кула са оставени и покрити с платнище вещи. Така се ограничава възможността както за организиране и провеждане на концертни и културни прояви, така и за спортно-развлекателни дейности. В концесионния договор е записано „предлагане на услуги от типа заведение за обществено хранене – кафе-бар в приземната част на сградата (под сцената)“, дейност която е разширена към момента, което води до неспазване на чл.9, т.5 от договора: Да запази предмета на дейност на обекта непроменен за целия срок на концесията. Не са запазени посочените в договора работни места, има и забавени концесионни плащания.

В докладната записка се иска налагане на санкции общо в размер на около 60 000 лева.

В проекторешението се казва, че се дава срок от един месец на концесионера “Любенас” ЕООД да изпълни задълженията си, с предупреждение, че след изтичане на срока от един месец при неизпълнение общината ще счита договора за прекратен.

снимка: архив

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *