Бизнес Водещи новини - дясно Добричка

Винарска изба оборудват в село Стожер с финансиране от МИГ Добричка

Местната инициативна група Добричка подписа пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и „М-АГРО“ ЕООД – село Стожер, община Добричка. Договорът е по подмярка “Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнението на договора е 24 месеца – до 23 септември 2022 г.

Проектът е за закупуване на оборудване за винарска изба в с. Стожер и е на стойност 199 925,90 лв., от които половината са собствено участие на дружеството, а останалите са от ПРСР.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *