Култура Общество

Изложба в Зооцентъра в Добрич проследява прелетния път на червеногушата гъска Емилия

Интерактивната изложба „Пътят на червеногушата гъска“ на Българското дружество за защита на птиците гостува на Център за защита на природата и животните в Добрич до 20 декември. Експозицията проследява прелетния път на червеногушата гъска, за да запознае посетителите с проблемите, които видът среща по пътя си и начините за опазването му.

Изложбата включва интерактивни и игрови елементи, които имат за цел да ангажират емоционално публиката с опазването на червеногушата гъска. Елементите са оформени подобно на зоните, които обитават червеногушите гъски, а мащабът позволява на посетителите да погледнат от гледната точка на гъската. Изложбата е изградена от няколко модула, като всеки от тях отговаря на конкретна тема, свързана с вида и опазването му.

Специални преградни елементи оформят пространството подобно на лабиринт, през който посетителите трябва да преминат маршрута на миграцията и да се запознаят с проблемите и опасностите, които гъската среща.

Всъщност, изложбата е инспирирана от историята на червеногушата гъска Емилия, маркирана със сателитен предавател, споделят от Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/.

На Емилия беше поставен предавател в Казахстан през май 2019 г. по време на миграцията ѝ на север към гнездовите територии в Арктична Русия, в рамките на проект „Сигурен прелетен път“. От продължителния ѝ престой там предположихме, че тя и партньорът ѝ са загнездили и отгледали малки успешно. Използвайки GPS данните от предавателя, екипът на проекта проследи движенията на Емилия, когато тя започна миграцията си обратно през Казахстан и Украйна до местата си за зимуване в Румъния.

Историята за съжаление няма щастлив край, тъй като Емилия беше убита. Тя, както и много други червеногуши гъски, които са строго защитени в целия си ареал, стават жертва на незаконен лов или биват сбъркани с ловен вид.

Въпреки че видът е защитен от закона в целия си ареал, незаконното убиване остава една от основните заплахи за червеногушата гъска. Това включва както умишлено бракониерство, така и случаен улов. Следователно, много от дейностите по опазване се фокусират върху взаимодействието с местните ловни общности по целия мигарционен път, за да се повиши осведомеността и да се насърчат по-устойчиви ловни практики като цяло, напр. да не се стреля, когато е твърде тъмно, за да се прави правилно разграничение между ловните и неловните видове.

Със създаването на видеото, БДЗП отбелязва Световния ден на мигриращите птици – 10 октомври.

Изложбата се осъществява в рамките на проект „Сигурен прелетен път“ на Българското дружество за защита на птиците и е финансиран от програма LIFE на ЕС и Whitley Fund for Nature.

Изложбата е достъпна с билет за Зооцентъра в Добрич.

Историята на червеногушата гъска Емилия↓

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *