Бизнес

Стартира прием по мярката за продуктивни инвестиции в аквакултурите от Рибарската програма

Стартира приемът по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ – сектор „Малки проекти“ от Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020, съобщават от земеделското министерство.

Зам.-министър Лозана Василева заяви, че мярката има за цел да подобри конкурентоспособността на предприятията в сектора. Бюджетът по процедурата е 500 000 лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е  3 000 лева, а максималният – 48 895 лв. Допустими са кандидати еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“.

До момента мярка 2.2 е обявявана четири пъти за сектор „Малки проекти“. По нея са одобрени 11 проектни предложения на обща стойност близо 456 хил. лв. В процес на оценка са още 13 проекта. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 7 януари 2021 г.

Заместник-министърът припомни, че за обществено обсъждане са обявени условията за кандидатстване по още две мерки от Програмата. Първата е мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури”, която е с бюджет на приема 5,9 милиона лева. Втората е  2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ за сектор „Рециркулационни системи“ и сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“. Общият бюджет по процедурата е над 2,8 милиона лева. След приключване на общественото обсъждане, приемите и по двете мерки ще бъдат стартирани в най-кратки срокове.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *