Генерал Тошево

За над 3 млн. лв. закриват общинското депо за отпадъци в Ген. Тошево

Първа копка, свързана със стартирането на проект  „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – гр. Генерал Тошево“ ще се състои на 12 октомври, понеделник, от 12 часа в квартал „Пастир”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

С предвидените мероприятия на съществуващото сметище ще се постигнат следните цели:

  • – Рекултивиране и закриване на старо общинско депо за битови отпадъци;
  • – Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда: почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
  • – Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци;
  • – Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците;
  • – Намалени рисковете за човешкото здраве в общината;
  • – Подобрена жизнена среда на населението;
  • – Създаване на условия за контрол (мониторинг) на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.

Общата стойност на проекта е 3 174 395.38 лева. От тях 2 698 236.07 лева са от Европейския фонд за регионално развитие и 476 59.31 лева – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Продължителността на проекта е 17 месеца.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *