Бизнес Общество

Обучение по безопасни условия на труд организира Стопанската камара в Добрич

Над 30 представители на 26 фирми, учебни и здравни заведения от Добрич и региона се включиха в обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и оценка на риска на работното място, съгласно действащото законодателство.

Обучението се организира от Стопанската камара в Добрич. То бе безплатно за фирмите и бе финансирано от Фонд „Условия на труд“. Успешно преминалите обучението получиха удостоверение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на Министерството на труда и социалната политика.

Обучението бе целодневно и е организирано в четири модула:

– Международно, европейско и национално законодателство по безопасност и здраве при работа,

– Политика на предприятието и привеждането му в съответствие с нормативните разпоредби за осигуряване на безопасност и здраве при работа,

– Процедури и дейности по осигуряване на ЗБУТ,

– Примерни документи на предприятието. Добри практики, анкети и тестове.

С оглед актуалната обстановка, специално внимание по време на курса се отдели на мерките по отношение превенцията срещу COVID-19.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *