Бизнес Водещи новини - дясно Общество

Глоби за над 1 млн. лв наложиха трудови инспектори в област Добрич за 9 месеца

1020 проверки предимно в предприятия от икономически дейности, свързани с търговия, хотели и ресторанти, селско стопанство, строителство на сгради извърши Дирекция „Инспекция по труда” в Добрич за първите девет месеца на годината, съобщават от институцията.

При проверките са установени общо 4181 нарушения, от които по спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията са 2008 броя, по закрилата на трудовите права на работниците и служителите, уредена в Кодекса на труда – 2168 броя, 1 нарушение на Закон за насърчаване на заетостта и 4 – по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

По постъпили сигнали срещу некоректни работодатели са извършени 179 проверки.

За отстраняване на констатираните нарушения са предприети принудителни административни мерки. Във връзка с констатираните нарушения са съставени 363 акта за установяване на административни нарушения. Влезлите в сила наказателни постановления са 474 броя като сумата на глобите по влезлите в сила наказателни постановления е 1 017 900 лв. Средният размер на глоба е 2 147 лв.

Ежегодната кампания за контрол на трудовото законодателство по черноморските курорти се проведе и тази година. Извършиха се множество нощни проверки и такива в почивните дни. Данните от контролната дейност показват, че нарушенията по разпределението на работното време като цяло – липса на поименни графици за разпределението му в обектите на контрол, липса на утвърдени графици от работодатели за работното време и др., са сред основните нарушения в сезонните обекти.

Контролът по спазване на трудовото законодателство в дейностите  „Растениевъдство“ и „Строителство“ остават приоритет за Дирекция „Инспекция по труда”в Добрич, тъй като те са рискови по отношение на възникването на трудовите правоотношения и по осигуряването на безопасност и здраве при работа.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *