Общество

До 30 октомври се приемат документи за преброители в Добрич

В срок до 30 октомври се приемат документи за кандидатстване за преброител или контрольор в “Преброяване 2021”, съобщават от Община Добрич. Желаещите следва да  подадат заявление в Център за услуги и информация на Общината, ет. 1 на работно място “Деловодство”.

На всеки преброител ще бъде възложено с договор да преброи предварително определени преброителни участъци, в които обикновено живеят около 200-250 лица в около 80-100 жилища. Възможно е един участък да съдържа повече или по-малко хора и жилища в зависимост от особеностите на населеното място.

В периода на преброяването преброителите ще посещават домовете от 1 до 15 февруари 2021 г. във времето от 8 до 20 часа, включително събота и неделя. При посещението те ще се легитимират със служебни карти, съдържащи трите имена, служебен номер и снимка, както и защити, които показват, че картата е автентична. Всеки преброител се отчита на своя контрольор за свършената работа.

Санкция от 160 лв. при отказ от преброяване. Колко пари може да заработи един преброител

Всеки контрольор отговаря за своя контролен район, който включва преброителните участъци средно на петима преброители. Контрольорите консултират и подпомагат преброителите в тяхната работа. При необходимост, ако преброителите и контрольорите срещнат затруднения в работата си, кметовете на населените места определят придружители, които подпомагат преброителите и изпълняват техните указания.

Дейностите на преброителите и контрольорите са регламентирани в Закона за преброяването и неспазването им се санкционира.

Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са те да са навършили 18 години, да имат поне средно образование, да не са осъждани. Полезно за работата им, но не задължително условие, ще бъде да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държавни служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.

Всички преброители и контрольори ще преминат еднодневно обучение, на което ще бъдат разяснени правата и задълженията им, както и начинът на попълване на преброителните карти. След успешно завършено обучение ще получат необходимите материали за предстоящата работа.