Общество

С 4.2 млн. лв. изграждат втора клетка на депото за отпадъци край Стожер

4 213 563 лева с ДДС ще бъдат използвани за строителството на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо “Стожер”. Решението е взето на последното Общо събрание на Сдружене “Регионално управление на отпадъците Добрич”.

Изграждането на втората клетка на депото ще е със средства от отчисленията, които деветте общини – осемте от област Добрич и шуменската Никола Козлево, са направили в Регионалната инспекция по

околната среда във Варна по Закона за управление на отпадъците. Те ще бъдат изразходвани за съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасните отпадъци. Разпределението на дела на финансиране ще се стане между всички общини пропорционално на броя на населението по постоянен адрес в тях.

Сдружението реши 19 800 лева без ДДС да бъдат използвани за осъществяване на авторски надзор при изпълнението на проекта за изграждане на втора клетка на депото, 84 270 лева без ДДС – за строителен надзор, 9 000 лева без ДДС – за възстановяване на разходи, свързани с изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционния проект.

Решено бе да бъдат освободени 35 000 лева без ДДС от отчисленията за закупуване на контейнери за битови и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Крушари, а 92 024 лева без ДДС – за съфинансиране на проект “Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, община Шабла”. Сдружението гласува Община Тервел да предприеме нужните действия за освобождаване на 20 403 лева без ДДС от отчисленията за осигуряване на съдове за сметосъбиране и сметоизвозване, а Община Каварна – на 81 312 лева без ДДС за закупуване на нови съдове /контейнери и паркови кошчета/ за отпадъци. 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *