Водещи новини Генерал Тошево Общество

Съдът прие геофизична експертиза по делото за добива на газ в Добричко

Открито заседание по делото за добив на природен газ в Добричко се проведе днес в Административния съд във Варна. Делото е на „Русгеоком“ срещу РИОСВ-Варна, в което компанията обжалва решението на екоинспекцията да не разреши отдаване на концесия на находище „Спасово“, блок „Добрич“ за проучване и добив на природен газ.

Съдът прие експертизата на вещото лице – геофизик, относно предоставени от жалбоподателя шламови проби от интервала на обекта на експертизата, съобщиха от съда. Според експертизата на вещото лице, „не съществуват хипотези, при които е възможно радиоактивно замърсяване на повърхности или подземни води, при прилаганата технология на сондиране и добив, поради липсата на повишена и опасна радиоактивност в разглеждания пласт.“ По искане на заинтересованата страна, конституирана в подкрепа на становището на РИОСВ, съдът постанови да се изискат от Министерство на енергетиката протоколите от сондажите, за да се види дали има запазени ядкови проби като веществен материал от тези сондажи. Съдът даде възможност, в срок от 14 дни, за нови доказателствени искания на страните.

Делото е образувано през 2018 г. по жалба от „Русгеоком“ ЕАД – гр. София срещу Решение на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, с което е отказано одобряване на осъществяването на инвестиционно предложение за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич. До днешното съдебно заседание, по искане на страните, съдът изслуша експертизите на 6 вещи лица – еколог, геолог, хидрогеолог, сондажен инженер, химик и геофизик, по представените от тях екологична и комплексна съдебно-техническа експертиза. Предстои представяне и изслушване на тройна екологична и здравно-екологична експертизи.

Във връзка с обявената епидемична обстановка в страната и Заповед на Министъра на здравеопазването, на основание Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и Заповед на Председателя на АдмСъд – Варна, на откритото заседание присъстваха съдебният състав, прокурора и страните по делото.

Поради заболяване на вещо лице по назначената здравно-екологична експертиза, изслушването му  беше отменено за следващото заседание по делото, което ще бъде на 15.01.2021 г. Датата на следващото заседание бе определена за 2021 г., по искане на заинтересована страна, конституирана в подкрепа на становището на РИОСВ. 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *