Бизнес Туризъм

Стартира анти-ковид процедурата за БФП към туроператори, с до €200 000 за проект

Публикуван е пакет с документи, включващ условията за кандидатстване за безвъзмездната финансова помощ /БФП/ с общ бюджет от 10 000 000 лв., като анти-ковид мерки за туроператори (ТО) и туристически агенции /ТА/. Информацията бе оповестена от пресцентъра на Министерството на туризма /МТ/. 

Всяка от туроператорските и туристически агенции ще разполагат с минимум 5 календарни дни за подаване на проектното си предложение.

Документите са публикувани в уебсайта на МТ – ТУК

Финансовите средства се предоставенят от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в рамките на процедура BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“.

Целта на процедурата – да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от COVID кризата за български микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Документите към туроператорите и туристическите агенти са публикувани с информационна цел и на този етап не се изискват коментари, бележки и предложения по тяхното съдържание.

От МТ обръщат внимания, че при старта на кандидатстването няма да е от значение редът на подаване на проектните предложения, тъй като предвидените средтва, които ще получат допуснатите кандидати, ще са равни на пропорционално разпределената стойност от 10 млн. лв. спрямо броя одобрени проектни предложения и реализирания общ оборот на всяко предприятие за 2019 г.

Допустими ще бъдат разходи, извършени за:

  • покриване на текущите нужди на кандидатите
  • за оперативен капитал

Стойността се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга, като едно от задължителните условия, е разходите да са извършени след 1 февруари 2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

Приемът и оценката на проектните предложения ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН 2020/, но не по-рано от 5 календарни дни след оповестяване на условията за кандидатстване.

Срокът за подаване на проектни предложения се предвижда да бъде минимум 5 календарни дни.

По отношение на бюджета по проектите, всеки от кандидатите трябва да заяви в проектното си предложение стойност до 10% от общия си оборот за 2019 г., но не повече от прага на de minimis – 200 000 евро или 391 166 лв.

Документите за запознаване с условията за безвъзмездната финансова помощ за ТО и ТА включват:

  • Условия за кандидатстване и изпълнение и Насоки за попълване на документите от страна на кандидатите по процедурата
  • Приложения, които следва да се попълнят на етап кандидатстване
  • Приложения, които следва да се попълнят на етап сключване на договор с одобрените кандидати
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *