Бизнес Общество

ОИЦ-Добрич представи възможности за еврофинансиране в условията на пандемия

Експертите от Областен информационен център-Добрич /ОИЦ-Добрич/ представиха пред работодатели и представители на читалища актуалните и планирани процедури и мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансирани от Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Информационните срещи бяха проведени в общините Балчик и Каварна.

Финансовата подкрепа от 40 млн. лв. по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ е насочена към работодатели и самоосигуряващи се лица в секторите хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм. Важно условие за допустимост е работодателите да са с регистриран спад на приходите от продажби с не по-малко от 20% през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението спрямо същия на 2019 г. За кандидати, учредени след 1 юни 2019 г., спадът се изчислява спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г. Компенсацията в размер на 290 лв. ще се предоставя за запазване на заетостта на назначените работници и служители преди обявяване на извънредното положение на 13 март 2020 г.  и ще се изплаща за цял календарен месец, считано от 1 юли 2020 г., но за не повече от шест месеца. Задължително трябва да се запази заетостта им през целия период на изплащане на компенсациите, както и за допълнителен период, равен на половината период на получените компенсации.

По проект “Заетост за теб” юридически лица и неправителствени организации, включително и читалищата, могат да получат финансова подкрепа за наемане на безработни лица чрез осигуряване на заетост за период до 3 месеца. Одобрените работодатели са длъжни да запазят заетостта на 75% от заетите работни места за период, равен на периода на субсидираната заетост. От бюджета по проекта са заделени 50 млн. лв. за работодатели от сферите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“, а останалите средства за разпределен на квотен принципа по общини.

Всички документи за кандидатстване и по двата проекта са налични на електронната страницата на Агенцията по заетостта, на следния линк:  https://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-2020/.

Презентирана беше процедурата „Детски кътове“, чиято цел е да увеличи възможностите за по-добро съвместяване на личния и професионалния живот на работниците и служителите. До 150 000 лв. могат да бъдат вложени в адаптирането и оборудването на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца до 12 години, като за детегледачи могат да бъдат обучени и наети безработни. Техните възнаграждения ще бъдат поемани за период до 12 месеца.

Със средства в размер на 40 млн. лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. ще бъде осигурен оперативен капитал за предприятия от туристическия сектор и извършващи автобусни превози чрез проекти на Министерството на туризма и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

По процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ като крайни ползватели ще могат да кандидатстват фирми, създадени след 1.01.2019 г. и извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност. Максималния  размер на безвъзмездната финансова помощ е до 10 % от оборота за 2019.

Процедурата „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ ще бъде насочена към автобусните превозвачи ,развиващи своята основна икономическа дейност в секторите 49.31 „Пътнически градски и крайградски транспорт“ и 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде. Подпомагането ще е в размер до 8% от годишния оборот за 2019 г.

Предстои двете министерства в срок до средата на ноември 2020 г. да подадат своите проектни предложения.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *