Водещи новини - дясно Добрич Общество

Намалиха бюджета на община Добрич за 2020 година с 1 159 000 лева

На днешното си заседание Общинският съвет на Добрич прие актуализация на бюджета на общината за 2020 година. Бюджетът се намалява с 1 159 002 лева в приходната и разходната си част. Актуализацията бе приета с 22 гласа „за“ и 11 гласа „въздържал се“.

Актуализацията на разходната част на бюджета е основно в следните направления: Намаление на разходите за издръжка на детските градини, съобразно периода, в който услугата не се предоставяше; Намаление на разходите за осъществяване на дейности, свързани с културния календар, предвид това, че много от планираните дейности не бяха проведени; Намаление на разходите за придобиване, текущ и основен ремонт на дълготрайни активи. За обектите, които вече са възложени предложеното намаление е съобразено с достигната по-ниска договорена стойност, а предложението за отпадане на обекти е за тези, за които не са започнати процедури по възлагането и изпълнението им.

В мотивите си при представянето на докладната записка кметът Йордан Йорданов изтъкна, че промяната в бюджета се дължи на усложнената обстановка заради коронавируса, която е довела до свиване на икономическия и социален живот и до спад, както в приходната част на общинския бюджет, така и в обема на предоставяните от общината услуги. Той подчерта, че към шестмесечието изоставането е било още по-голямо – около 1,6 млн. лв., но в следващите два месеца са наваксани около 400 хил.лв.

Кметът каза, че до края на годината все пак общината се надява на известни приходи. Той посочи като пример за оживление на икономическия живот сделката за маслозавода „Калиакра“, който отскоро има нов собственик.

На въпрос от ГЕРБ дали до края на годината може да се очаква нова актуализация на бюджета, кметът отговори, че това е възможно. От ГЕРБ акцентираха върху много ниското изпълнение на плана за приходите от продажби на сгради /21,8%/ и земи /27%/. Зорница Михайлова изтъкна, че ако общината беше планирала правилно, сега нямаше да има такива драстични разлики. „Стремежът ни винаги е бил да постигнем заложените цели, виждахме потенциал, но за съжаление пандемията ни спря. Не сме надули бюджета изкуствено“, коментира Йорданов.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *