Водещи новини - дясно Култура Общество

Оригинални документи на Държавния архив в Добрич разказват за Крайовския договор

Във връзка с отбелязването на 80 години от подписването на Крайовския договор в Държавния архив в Добрич е експонирана изложба с оригинални документи, които се съхраняват в него. Документите са подредени в няколко раздела. Те отразяват събитията по подписването на Крайовския договор и приложенията към него.

За събитията преди 80 години разказа директорът на Държавния архив Деляна Фудулова:

На 7 септември 1940 година в град Крайова между Царство България и Кралство Румъния се подписва договор за мирно възвръщане на Южна Добруджа в пределите на България. За подписването му съдействат всички Велики сили, участващи във Втората световна война. Договорът има много  приложения. Сред тях е протокол, според който се определя българо-румънската граница, спогодба за начините на опразване на Южна Добруджа от румънската администрация и военната власт, спогодба относно размяна на българското и румънското население, финансова спогодба, според която българското правителство се задължава да изплати на румънското 1 милиард лева като компенсация за румънската собственост в Южна Добруджа.

Един от най-трудните моменти по изпълнение на Крайовския договор е размяната на населението, преселването и изселването. Извършвало се е на два етапа – през ноември-декември 1940 г. и през април-май 1941 г. Преселването е извършено при много лоши атмосферни условия, през зимата, хората са били натоварени на влакове, каруци. Около 66 000 българи са изселени и настанени в Южна Добруджа, а около 108 000 румънци и арумъни са преселени в Северна Добруджа. С много трудности успява българската държава да настани преселените в колонистки жилища.

В началото на 1941 година се предприемат организационни и законодателни действия за решаване на аграрния въпрос. Одобрена е Наредба за окончателното настаняване и заменяване на земите на преселците от Северна Добруджа. С поземления фонд от земите на румънските колонисти се извършва оземляване. Търговците и занаятчиите получават безлихвени кредити от Българска земеделска и кооперативна банка. От началото на 1942 година се легализират документите за образование на добруджанци, учили в румънските училища.

Смесена комисия е ангажирана за прилагането на Крайовския договор и решаване на имуществени, финансови и правни въпроси. Някои спорни въпроси се решават от правителствата на двете държави.

Първи водещ документ в изложбата в Държавния архив е Указът на цар Борис III за утвърждаване на Крайовския договор в Държавен вестник от 12 септември 1940 година.

Представени са много снимки от посрещането на българската войска на 25 септември 1940 година в Добрич, в Каварна, в селата. В изложбата са експонирани първите заповеди на генералния управител на Южна Добруджа генерал лейтенант Георги Попов. Първата заповед е за поемане управлението на Южна Добруджа и е от 25 септември 1940 година. Втората е за обмяна на румънска валута. Изложена е снимка за българската делегация за водене на преговори с румънски представители в Добрич за установяване на българското управление в града и в Южна Добруджа. Представен е дневникът на Ловчо Стоянов, колега на Йордан Йовков, в който е описано посрещането на представители на българската административна власт в Добрич на 15 и 19 септември 1940 година.

Изложени са протоколи за предаване на общински имоти от румънски кметове и приемането им от делегати на българското правителство. Изложбата показва протоколи за окончателното настаняване на севернодобруджанци и земите и имотите, които им се дават в Южна Добруджа. Представени са и някои документи от чествания на годишнини от подписването на Крайовския договор, вестници, брошури. Показано е разписания на влаковете, пристигащи от Румъния.

Изложбата може да бъде разгледана днес до 16 часа.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *