Водещи новини - дясно Общество

Заповед на кмета на Добрич с изисквания към работодателите заради Covid-19

Със заповед от 1 септември кметът на Добрич Йордан Йорданов определи противоепидемичните мерки, които трябва да изпълняват работодателите на територията на общината.

До 30 септември трябва всички работодатели и органи по назначаване да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения. Да се осъществява дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в заповедта на Министъра на здравеопазването. Да не се допускат до работните помещения лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).

Друго изискване е да се провежда инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, както и създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а също и обезпечаване на лични предпазни средства на персонала.

Организиране на дистанционна форма на работа на колективните органи за управление и на служителите (надомна работа/работа от разстояние) при възможност в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук:

З-А-П-О-В-Е-Д-1192

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *