Генерал Тошево Общество

20 трайно безработни започнаха работа в община Генерал Тошево

След проведено обучение 30 безработни от община Генерал Тошево на възраст от 30 до 54 години придобиха нова или повишиха професионалната си квалификация по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 20 придобиха професия „Работник в озеленяването“, а 10 – „Помощник в строителството“ .

От началото на август стартира втората дейност по проекта: наемане на безработни след преминато обучение. Сключени са 20 срочни трудови договора за 6 месеца с част от обучените лица, като 15 безработни  са  назначени на длъжност „Работник-озеленяване“ и 5 – на длъжността „Работник-строителство“. Назначените лица ще извършват трудовите си задължения в селата Кардам, Йовково, Рогозина, Спасово, Горица, Преселенци, Василево, Малина, Люляково, Конаре, Писарово и Равнец.

Изпълнението на проекта цели осигуряване на заетост и създаване на възможности за трудова и социална интеграция на безработни, отдалечени от пазара на труда, намаляване на безработицата в общината, разкриване на работни места в общополезни дейности, подобряване на условията на живот и жизнената среда на населените места.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *