Добрич Общество

Заповед за посещенията и реда в гробищните паркове издаде кметът на Добрич

Заповед във връзка със създаване на организация с цел опазване на общинската собственост на територията на гробищните паркове издаде кметът на Добрич Йордан Йорданов. В нея се посочва, че посещенията в парковете се допускат:

 • – от 1 април до 30 септември ( от 7 до 20 часа)
 • – от 1 октомври до 31 март (от 8 до 18 часа)

На територията на гробищните паркове се забранява:

 • влизането на лица извън определеното време
 • посещението на деца под 14 години без придружител
 • изхвърлянето на пръст и отпадъци върху съседни гробове и по алеите
 • изграждането на пейки, маси и огради в парцелите
 • въвеждането на кучета и животински впряг
 • палене не огън и изгаряне на отпадъци
 • отсичане на дървета без съответното разрешение
 • засаждане на дървета и храсти в гробовете и между тях
 • разлепването на афиши, реклами, съобщения, некролози извън определените за целта места

В заповедта се посочва, че приготвянето на циментови и варови разтвори по алеите и край гробовете трябва да става в подходящи за целта корита, като не се позволява замърсяването на прилежащите площи. Забранява се оставянето на строителни материали между гробовете и по алеите. Не се разрешава изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта места. Забранява се използването на питейна вода от гробищните паркове за строителни цели и дейности извън тяхната територия. В заповедта се казва също, че почистването, поддържането и облагородяването на гробищните места и прилежащите им части е задължение на правоимащите.

Настоящата Заповед отменя Заповед № 1172 от 25.08.2005 г. на Кмета на Община град Добрич.

Заповед-гробищен-парк-1163_24_08_20

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *