Бизнес Общество

ОИЦ-Добрич представи ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги

Уебинар по „Ваучерната схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ проведе днес Областният информационен център-Добрич. От проекта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще могат да се възползват минимум 450 фирми. Процедура е финансово обезпечена с 9 775 672,98 лв., осигурени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Приемът на проектни предложения по ваучерната схема ще стартира на 31 август от 10 часа, като кандидатстването ще се осъществи чрез уеб базиран формуляр през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Основна цел на ваучерната схема е повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на ИКТ услуги. Планирани са минимум 450 предприятия да получат ваучери за използване на консултантски услуги за ИКТ.

Проектни предложение могат да подават юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон, които са микро, малко или средно предприятие и развиват дейност в секторите, посочени в Условията за кандидатстване като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги. Новообразувани предприятие също са допустими кандидати по схемата.

Предлаганите ваучери за бизнеса са разделени на два типа: тип 1 е за предоставяне на web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/ или мобилни приложения на стойност 5 000 лв. без ДДС, като и тип 2 на стойност 20 000 лв. без ДДС за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/ или осигуряване на кибер и информационна сигурност. Едно предприети може да участва само с едно предложение и може да получи един ваучер (тип 1 или 2).

Консултантски услуги за ИКТ ще се предоставят от доставчици, включени в Списъка на одобрените доставчици на ИКТ услуги, с които предприятието-кандидат е сключило предварителен Договор за предоставяне на услугата. Списъкът е публикуван на официалната страница на ИАНМСП: https://www.sme.government.bg/?page_id=49462.

Кандидатстването ще се осъществи чрез уеб базиран формуляр през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), като пълна информация относно необходимите документи и условията за кандидатстване ще откриете тук:  https://www.sme.government.bg/?page_id=51249.

Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, стая 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във Фейсбук.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *