Общество

3 379 трудови нарушения са установени в област Добрич за 7 месеца

800 проверки са извършили инспекторите на Дирекция „Инспекция по труда” в Добричка област през първите седем месеца на годината. Те са предимно в предприятия от икономически дейности, свързани с търговия, хотели и ресторанти, селско стопанство, строителство на сгради.

При проверките са установени общо 3 379 нарушения, от които по спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията са 1 541, по закрилата на трудовите права на работниците и служителите, уредена в Кодекса на труда – 1833, едно – по Закона за насърчаване на заетостта и 4 – по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

По постъпили жалби срещу некоректни работодатели са извършени 127 проверки.

За отстраняване на констатираните нарушения са предприети принудителни административни мерки. Във връзка с констатираните нарушения са съставени 315 акта за установяване на административни нарушения.

По отношение на обхвата на различните икономически дейности е налице запазване на тенденцията за обхващане на възможно най-широк кръг от предприятия от различни икономически дейности.

Ежегодната кампания за контрол на трудовото законодателство по черноморските курорти се провежда и тази година. Извършват се множество нощни проверки и такива в почивните дни. Данните от контролната дейност показват, че нарушенията по разпределението на работното време като цяло – липса на поименни графици за разпределението му в обектите на контрол, неосигурени задължителни почивки и други, са сред основните нарушения в сезонните обекти.

Контролът по спазване на трудовото законодателство в дейностите  „Растениевъдство“ и „Строителство“ остават приоритет за Дирекция „Инспекция по труда” в Добрич, тъй като те са рискови по отношение на възникването на трудовите правоотношения и по осигуряването на безопасност и здраве при работа.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *