Генерал Тошево Общество Регионални - начална

Залесяват 500 дка нови гори край Ген. Тошево с грижа и за оцеляването на кресливия орел

500 декара нови гори предстои да бъдат създадени през следващите четири години на територията на ДГС-Генерал Тошево. Една от от целите на дългосрочната програма е да бъдат създадени нови местообитания за един от застрашените местни видове – малкият креслив орел.

От Североизточното държавно предприятие информират, че през есента на 2020 година ще бъдат залесени 169 декара, като при 86 декара от тях ще има възстановяване на защитни горски пояси. До края на годината ще бъде направена почвоподготовка на още 104 декара,  като при тях залесяване предстои през 2021 година. Средствата за дейностите са осигурени по Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“.

180 декара нови гори ще има в стопанството благодарение и на Проекта „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който е към програма LIFE на ЕС. Страни в проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП, а целта му е да бъдат създадени нови местообитания за малкия креслив орел, да бъде опазен вида и да бъде съхранено биологичното разнообразие на горите в тази част на страната ни.

Залесяването ще се извърши изцяло с местни видове – цер, планински ясен и сребролистна липа. Фиданките за кампаниите ще бъдат осигурени от разсадниците на територията на СИДП, а при цера ще бъде използват жълъд, който ще бъде събран от работниците и служителите на ДГС-Генерал Тошево.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *