Общество Регионални - начална

Област Добрич е на 17-о място в страната по средна работна заплата

Област Добрич е на 17-о място в страната по показател средна работна заплата през второто тримесечие на годината, съобщават от Отдел „Статистически изследвания-Добрич”. Най-високо месечно възнаграждение получават наетите в областите София (столица) – 1 822 лв., Враца – 1 280 лв., София – 1 247 лв., и Варна – 1 218 лева.

Данните сочат, че средната брутна месечна работна заплата в областта за месец април е 1 019 лв., за май – 1 036 лв. и за юни – 1 036 лева. През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна заплата за областта e 1 030 лв. при 1 337 лв. за страната. В обществения сектор тя е 1 230 лв., а в частния – 951 лева.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 782 лв.

– „Образование” – 1 362 лв.

– „Държавно управление” – 1 352 лв.

– „Селско, горско и рибно стопанство” – 1 237 лв.

– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 222 лева

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

– „Транспорт, складиране и пощи” – 704 лв.

– „Други дейности” – 716 лв.

– „Административни и спомагателни дейности” – 762 лв.

– „Строителство” – 763 лв.

– „Професионални дейности и научни изследвания ” – 770 лева

Средна брутна месечна работна заплата по сектори – графика / НСИ

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *