Образование Общество

ОУ „Стефан Караджа“ в Добрич изгражда STEM център

STEM център ще бъде изграден през новата учена година в иновативното ОУ „Стефан Караджа” в Добрич. Това ще стане възможно благодарение на спечелен проект по националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката.

„Със спечелването на проекта ще осигурим подходящата среда за реализиране на новите методи на преподаване. STEM центърът в училище ще предоставя добра възможност за интегриране на иновации. Средата ще даде увереност на учениците при работа с материали и ще подкрепи проектно-базираното обучение с „Мисии“”, сподели за Про Нюз Добрич директорът на ОУ „Стефан Караджа” Анджела Панчева.

Тя разказа, че центърът ще бъде разделен на сектори за различни групови дейности (за екипна работа, за изработване на материали, за презентиране). Пространството, заедно с технологиите и материалите в него, ще подпомага учебната програма, ще бъде достъпно за всички в училище, както и за клубни дейности. STEM ще се превърне в своеобразен мост между училищната среда и местния бизнес, в място за среща на учениците с изследователи, специалисти и родители.

Пространството, в което се предвижда да бъде изграден STEM центърът, е разположено на третия етаж от основната сграда на училището. Ще обхване настоящата актова зала, кабинет, хранилище и стая за учителите. В актовата зала ще бъдат разположени зони, осигуряващи режимите на учене – работа по групи „Огнище“, социализация „Езерце“, „Преживяване“ – учене чрез правене, „Пещерата“ – за индивидуална работа. Едностранната комуникация „Връхче“ ще е в настоящия кабинет по химия, а движението ще бъде осигурено в коридорното пространство.

Ще се заложи на устойчиви и дългосрочни решения, създадени специално за работа в учебна среда. „Внедрихме облачна платформа на G Suite за образованието, която предоставя възможност за управление на процеси в учебен план. Основните приложения към платформата в общуването и организацията на информация е лесна, бърза и достъпна чрез електронен профил на ученик или учител. Облачната платформа предоставя  включването във виртуални, групи работещи по проекти от разстояние, използване на виртуалната (VR) и добавената реалност (AR) в класната стая чрез редица безплатни приложения, съхранение и споделяне на съдържание, достъпност на учебното съдържание”, разказа Панчева.

Преподавателите ще си сътрудничат и разработват трансдисциплинарни теми в STEM центъра по интересни казуси от реалния свят, като ще се използват междупредметните връзки, изучавани в училище и прилагани на практика. Екипната работа между учителите в разработването на проектни мисии ще развие креативност и “дизайн” мислене у учениците с цел промяна на средата.

Анджела Панчева изказва благодарност на архитект Красимир Пампоров, който се е отзовал на поканата на учебното заведение, за кратко време визуализирал идеите на колектива и с това е допринесъл за крайния резултат в конкурса.

Освен спечелените 50 000 лв. от националната програма, ОУ „Стефан Караджа” ще има собствено участие в размер на 18 000 лв., които ще осигури от делегирания бюджет и дарителски акции.

снимки: мрежата

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *