Каварна Общество

ОбС на Каварна ще обсъди две проектни предложения на сесията си на 6 август

Петнадесетото заседание на Общинския съвет на Каварна ще се състои на 6 август от 14.00 часа. Ще бъде представен доклад за читалищните дейности в община Каварна. Съветниците ще дискутират наредба за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти на Община Каварна и за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност.

Ще бъде актуализирана годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

В дневния ред е включено и предложение за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на общината за 2020 година по проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на Каварна”.

Съветниците ще обсъдят две проектни предложения. Едното е от сдружение „Младежи за Балканите” за партньорство с Община Каварна и Община Шабла и съвместно кандидатстване с проект „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2” по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” Другото е относно намерение за кандидатстване с проект по процедурата „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” от Стратегията на Местната инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик.

На сесията ще бъде определен представител на Община Каварна за участие в извънредно заседание на Асоциацията по ВиК в област Добрич. Освен това ще бъдат именувани улици в квартал „Младост“ 2 в Каварна.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *