Общество

Регионална програма за заетост за над 100 000 лева ще се реализира в област Добрич

Регионална програма за заетост за Област Добрич, разработена в изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта, предстои да стартира в началото на август. Регионалните програми са ефективен инструмент на политиката по заетостта, за решаване проблемите на местните пазари на труда чрез повишаване предлагането на работни места и интеграция на безработни лица от уязвимите групи.

Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализиране на една програма за всяка административна област, изготвена на база предложения от областна и общинските администрации. Ще се финансират дейности насочени към следните целеви групи:

  • безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25-годишни младежи, които нито се  обучават, нито са заети;
  • безработни над 50-годишна възраст;
  • безработни лица с ниска или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход);
  • хора с увреждания;
  • продължително безработни лица;
  • лица извън работната сила, желаещи да работят, в т. ч. обезкуражени лица

Основна цел на Регионалната програма за заетост и обучение на област Добрич през 2020г. ще бъде повишаване на заетостта, намаляване на безработицата чрез разкриване на работни места за безработни лица от неравностойните групи на пазара на труда.

В програмата на област Добрич през 2020г. се предвижда да бъдат разкрити общо 41 работни места, от тях 27 работни места на пълен работен ден и 14 работни места на непълно работно време. За реализацията й са одобрени 108 432 лв., които са осигурени от държавния бюджет.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *