Общество

Почти 5 000 безработни са постъпили на работа в област Добрич за шест месеца

През първите шест месеца на 2020 г. на работа в област Добрич са постъпили 4 908 безработни лица, съобщават от Дирекция „Регионална служба по заетостта” във Варна. Само през месец юни в трудова заетост са устроени 1 650 безработни лица. Значителен е делът на реализираните на първичния трудов пазар – 97,3% от общия брой започнали работа. През месеца в трудова заетост са устроени 247 младежи на възраст до 29 години, както и 605 безработни лица на възраст над 50 години.

През юни в бюрата по труда от областта са заявени 1 402 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 1 344 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (659). Следват преработваща промишленост (215), селско стопанство (61), строителство (35), търговия (130). По програми и мерки за заетост са обявени 33 работни места, а по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 13 работни места.

От началото на годината броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич се е увеличил с 377 лица и в края на първото полугодие те са 5 999. Равнището на безработица в Добричка област през юни е 7,5% 1, с 1,6 процентен пункт по-малко от предходния месец. В сравнение с юни 2019 г. броят на регистрираните безработни се е увеличил с 3101 лица, равнището на безработица е с 3,9 процентни пункта по-високо. През юни т. г. за едно свободно работно място, обявено на територията област Добрич са се конкурирали средно по 4 безработни лица.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през юни 2020 г. е 2 387. Равнището на безработица в града е 5,3% при 6,6% предходния месец, с 1,3 процентни пункта по-ниско.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *