Добрич Новини

Избраха фирма за зимното поддържане на Добрич

„ЕФ СИ СИ България” ЕООД със седалище и адрес на управление София спечели обществената поръчка за извършване на зимното поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на градския транспорт и други места за обществено ползване на територията на Добрич, става ясно от сайта на Общината. Офертата на дружеството е класирана на първо място със 100 точки от комисия, назначена със заповед на кмета. Класирането на участниците в процедурата е съгласно предварително обявения критерии за възлагане “най-ниска цена”. Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

Според обществената поръчка зимното поддържане се изпълнява от 1 ноември до 31 март в зависимост от метеорологичните условия, като може да се извършва по-рано или по-късно от този период. Дейностите включват прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, осигуряване на необходимите материали, превоз на сандъчета и фигуриране на купчинки от инертни материали на определени места, снегочистене на улиците до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове, разпръскване на минерални материали и химически вещества. Ще се събира и предава информация за състоянието на уличната мрежа, предвижда се осигуряване на дежурства в извънработно време и в празнични и почивни дни през зимния период. Приоритетно ще с извършва снегопочистване на улиците, като маршрутите са определени по общата схема на линиите на градския транспорт и улици с интензивно движение.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *