Бизнес Водещи новини - дясно Добрич Общество

Ще бъдат ли запазени Халите на пазара?

Общинският съвет на Добрич не прие докладна записка, с която се искаше изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в района на пазара. Причината за изменението е да се създаде необходимата устройствена основа за спечелилия проект след проведен конкурс за нов облик на Централния кооперативен пазар.

Общински съветници коментираха, че с тази докладна се дава зелена светлина за изработване на технически проект, с който ще бъдат премахнати Халите, освен това ще бъде променено и нивото на пазара.

 „В идейния проект, за който в момента се гласува устройствена основа, не се запазва сградата на Халите. Такива сгради в европейските градове се запазват и реновират, а ние искаме да премахваме. Най-учудващо е, че в първоначалното техническо задание на конкурса се е предвиждало тази сграда да бъде запазена. Класираният на второ място например предвижда тя да бъде запазена. След постъпило в процедурата на конкурса писмено искане за разяснения, в които се твърди, че сградата е функционално и архитектурно непригодна за каквато и да е търговска и административна дейност, кметът като възложител е извършил промяна в техническото задание и е отпаднало изискването за запазване на Халите“, заяви Зорница Михайлова. Тя допълни, че идейният проект предвижда промяна в нивото на пазара, което предпоставя наводнения при силни дъждове.

Подобно мнение изказа и арх. Емилия Добрева. „Този проект не отговаря на редица изисквания, предимно функционални, относно транспортна достъпност и въобще ония неща, които касаят гражданите – нито пешеходният подход е по-добър, за автомобилния и паркирането да не говорим. И ето, сега ни се предлага да изменим плана, с огледа да осигурим възможността за осъществяване на този проект. Ще гласувам „въздържал се“, защото този проект предвижда премахването на Халите“, заяви Добрева.

Зам.-кметът инж. Пенчо Керванов посочи, че в конкурса комисията, а не кметът, прави задание халите да бъдат преустроени или премахнати. „Всички забележки, свързани с отводняването, нивото,  паркирането, са взети под внимание и сега отговарят на всички нормативи. Техническият проект е почти готов, с тази докладна се изчиства градоустройството – нищо повече“, каза той.

Най-вероятно докладната ще бъде повторно внесена за разглеждане в ОбС.

снимка- архив

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *