Добрич Общество

Общинският съвет на Добрич ще проведе 11-ото си заседание

Общинският съвет на Добрич ще проведе днес от 9 часа редовното си заседание. Съветниците ще изслушат отчет за изпълнение на решенията на местния парламент и отчет за дейността му, както и на комисиите му през първото шестмесечие на 2020 година. Очаква се Денят на Добрич – 25 септември 2020 година /петък/, да бъде обявен еднократно за празничен и неприсъствен на територията на общината.

И още в дневния ред – ще бъдат предложени за одобряване разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 януари 2020 година до 30 юни 2020 година.

Общинските съветници ще дискутират Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения на Община град Добрич.

Общинският съвет трябва да даде съгласие за кандидатстване за финансиране на ОУ „Стефан Караджа“ по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ – II етап. Местният парламент трябва да вземе решение Община град Добрич да кандидатства с проектно предложение по конкурсна процедура на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Съветниците ще разгледат искането на две училища в Добрич да формират по една паралелка с по-малък брой ученици от нормалния норматив през учебната 2020/ 2021 година. Това са Спортното училище „Г.С.Раковски“ и ОУ „Н.Й.Вапцаров.

Община град Добрич има подготвено и подадено проектно предложение за рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на общините с норвежки партньор. ОбС трябва да разреши да се кандидатства за средства по Програмата „Опазване на околната среда и климатични промени“, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 година. 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *