Бизнес Добрич Общество

Общинският съвет на Добрич отложи отдаването под наем на шест тото-пункта

ОбС-Добрич отложи за следващата сесия отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост за преместваеми павилиони за тото-пунктове с унифициран дизайн. Досегашните договори за наем са прекратени поради изтичане на срока – те са били сключени през 2015 година за срок от 5 години.

В община град Добрич е постъпило заявление от ДП „Български спортен тотализатор“, в което се изразява интерес да бъде открита процедура за отдаване под наем на същите общински терени, които предприятието досега е ползвало. Имотите са включени в програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 година.

Общинският съвет град Добрич трябваше да даде съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилионите за тото-пунктове с унифициран дизайн, съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич.

Това са шест имота по 15 кв. метра, два с начални тръжни цени от 95,15 лв., 3 по 153.60 лв. и един 230.07 лв. Срокът за отдаване под наем се предлага да бъде 10 години.

В залата бяха изказани мнения, че търг не е нужен и обектите могат да се предоставят на БСТ по Закона за физическото възпитание и спорта и Закона са публичните финанси.

„Не може да провеждаме състезание с един кон. Тези павилиони са поставени в различни точки на града с цел гражданите да са улеснени. Тези имоти могат да се отдадат без търг или конкурс на Българския спортен тотализатор“, заяви Герман Германов.

Иво Пенчев коментира, че в конкурентното начало няма нищо лошо, още повече че в града има отдадени павилиони, които плащат доста по-високи наемни цени. Чрез търг  според него в общинската хазна могат да влязат повече приходи, а БСТ е достатъчно мотивиран да спечели наддаването.

След гласуването стана ясно, че въпросът ще бъде преразгледан на следващата сесия.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *