Добрич Образование Общество

ОбС на Добрич разреши формирането на две паралелки с по-малък брой ученици

Общинският съвет на Добрич разреши две училища в Добрич да формират по една паралелка с по-малък брой ученици от нормалния норматив през учебната 2020/ 2021 година. Паралелките са в Спортното училище „Г. С. Раковски” и в ОУ „Н. Й. Вапцаров”. Предложенията на учебните заведения са съгласувани с Регионалното управление по образованието. Решенията бяха приети без дебати и единодушно.

В Спортно училище „Георги Ст. Раковски“ ще се формира една паралелка в V клас с 10 ученици. В мотивите се посочва, че училището разполага с необходимата материално-техническа база и учители. „Съществува необходимост от започване на активна спортна дейност в по-ранна възраст с цел постигане на високи спортни резултати. Практиката в училището показва, че във времето маломерните паралелки се допълват до нормалния брой на учениците в следващите години”, става ясно от внесеното в Общината предложение. Училищното ръководство изрично посочва, че средствата за обезпечаване на учебния процес са осигурени в рамките на утвърдения на училището бюджет и допълнителни средства не са необходими.

В ОУ „Н. Й. Вапцаров“ ще се запази съществуваща паралелка в VII клас с 15 ученици. За същата паралелка през миналата учебна година ОбС е приел решение за формирането ѝ в рамките на допустимите изключения от минималния брой на учениците. Според мотивите училището разполага с необходимата материално-техническа база и учители. Съществуващата паралелка е единствена в ОУ „Н. Й. Вапцаров” и няма възможност за сливането ѝ с друга. Учениците от нея завършват основно образование през предстоящата 2020/ 2021 учебна година. Училищното ръководство посочва също, че средствата за обезпечаване на учебния процес са осигурени в рамките на утвърдения на училището бюджет и допълнителни средства не са необходими.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *