Крушари Култура Тервел

Нови фестивали ще радват жителите и гостите на Тервел и Крушари

Общините Тервел и Крушари подготвиха и внесоха за оценка в Местната инициативна група /МИГ/ проекти за два взаимно допълващи се фестивала, чиято цел е посредством способа на туристическата атракция да  приближат до съвременния човек всички основни  елементи на местното културно, историческо и природно наследство.

Проектът на Община Тервел се нарича Фестивал на бялата жътва – за земята, добруджанеца и хляба, а на Община Крушари – Фестивал „Пролетници за сита зима“. Основна тема на двете събития е земеделието и всичко, което може да бъде разказано и показано за него на децата и младите хора, но по начин, който да ги забавлява. Фестивалите са еднодневни – с целодневна програма. Концепцията им следва два основни момента –  първи: създаване на атрактивен терен за фестивалите и втори: подходяща програма, възстановки, игри и материали, които в съвкупността си да направят деня във всяка от общините незабравим за домакини и гости. Двата фестивала имат редица общи неща по отношение на концепцията си, но детайлите им, които са това, което хората ще разглеждат, снимат, с което ще се забавляват и запомнят са различни. При Община Тервел темата е житни култури и жътва, а при Община Крушари – пролетни култури (царевица, слънчоглед и тикви) и прибиране на реколтата от тях.

Фестивалът на Община Тервел надгражда проведеното през 2019 г. като частно,  фолклорното събитие на тервелския клуб „Добруджанци“

за отбелязване на началото на т .нар. в тервелско “Бяла жътва“, т. е. жътвата на есенниците – пшеница, ечемик, ръж. Проектът предвижда да направи фестивала достъпен за всеки, който желае да го посети, да го надгради, разшири и обогати. Мястото на провеждане ще бъде градският парк. В рамките на проекта ще бъдат изработени арт инсталации (фигури от слама), декори за снимка от типа „картина на открито“, ще бъдат направени съоръжения за игра на деца, в които основна тема са сламата, житните класове и всичко, свързано с жътвата преди столетия в тервелския край. Предвидените доставки са следните: три декора за снимки с тематични сюжети, изработени от алуминиева плоскост, в метална рамка и опори, декори от слама: фигури на кокошка, куче, котка, арт инсталация от сламени бали и цветни пътеки, две етнографски работилници (тип беседка) за работа с деца на открито, декорирани със слама люлка, пързалка, сламен лабиринт, декор за фестивалната сцена. Проектът предвижда още възстановка на ритуала „зажънване“, програма с водещи, вечерен концерт, участие на танцови клубове от региона и страната, вечерна атракция от типа „видеомапинг“, печатни материали, архив от клипове, озвучаване, осветление и др. Определени са местата в парка, където ще се разполагат декорите и атракциите и е изготвен план за разположението им, одобрен от главния архитект на Общината. Декори за снимки ще има в зелените площи по алеите на парка и на тренировъчното игрище. Там ще бъде и сцената на фестивала.

В Община Крушари фестивалът надгражда поредица от инициативи. Мястото е паркът на читалището в с. Крушари. В рамките на проекта ще бъдат изработени арт инсталации (фигури от природни и земеделски продукти), декори за снимка от типа „картина на открито“, ще бъдат направени съоръжения за игра на деца, в които основна тема са царевицата, слънчогледът и тиквите и всичко, което е свързвало бита на хората от общината с тези земеделски култури, осигурявали съществена част от поминъка преди столетия. Предвидените доставки са следните: три декора за снимки с тематични сюжети, изработени от алуминиева плоскост, в метална рамка и опори, арт инсталации от слама и други материали: фигури на слънчогледова пита, тикви, полска колиба, арт инсталация от сламени бали и цветни пътеки, две етнографски работилници (тип беседка) за работа с деца на открито, декорирани с пролетни култури и слама люлка, пързалка, игра „Тикви и кратунки“, декор за фестивалната сцена. Проектът предвижда още възстановка на ритуала „Беленка“, програма с водещи, вечерен концерт, участие на самодейци от региона и страната, вечерна атракция от типа „видеомапинг“, печатни материали, архив от клипове, озвучаване, осветление и др. Ще се доставят и пейки и кошчета. Определени са местата в парка, където ще се разполагат декорите и атракциите и е изготвен план за разположението им, одобрен от главния архитект на община Крушари.

Двата проекта трябва да бъдат оценени първо от оценители, които се наемат от МИГ, а след това да се изпратят за оценка и във Фонд “Земеделие“. Реализацията им ще стане възможна след одобрение от фонда и сключване на договор за финансиране на двете общини. Бюджетът на всеки от фестивалите е около 26-27 хил. лв.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *