Добричка Общество

ОбС на Община Добричка ще заседава на 30 юли

Заседание на Общинския съвет /ОбС/ на Община Добричка ще се проведе на 30 юли, съобщават от администрацията.

Съветниците ще се запознаят с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Кметът Соня Георгиева ще внесе докладна записка, с която ще предложи осигуряване на средства за изпълнение на допълнително споразумение по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

На заседанието ще бъде внесена информация за извършените разходи и получени приходи от “Такса битови отпадъци” по План-сметка за дейност “Чистота” за периода от началото на годината до 30 юни. Соня Георгиева ще внесе информация за изпълнение на решенията на ОбС от началото на мандат 2019-2023 г. и за първото полугодие на годината. Председателят на ОбС д-р Ердинч Хаджиев ще информира за дейността на местния законодателен орган и неговите постоянни комисии от конструирането му и за първото шестмесечие.

На сесията ще бъдат разгледани доклади за дейността и изразходваните средства от народните читалища в общината за 2019 година.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *