Водещи новини - дясно Здраве

Здравната каса в Добрич отказа договор на болницата за лечение на пациенти с Covid-19

Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/ в Добрич, спазвайки нормативните уредби в съответствие с указания от Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ и Министерството на здравеопазването, предвид създалата се епидемиологична обстановка в страната, е изразила отказ за сключване на договор/ анекс с Многопрофилната болница за активно лечение /МБАЛ/ в Добрич за клинична пътека за лечение на пациенти с установен коронавирус на територията на областта.

Причините за това са следните:

След указание на НЗОК от 23 март т. г. бе дадена възможност на лечебните заведения за болнична помощ, неотговарящи на условията по Националния рамков договор /НРД/ за медицинските дейности 2020-2022, да сключат договор/ анекс за работа по Клинична пътека № 104 /КП №104/ – „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения“ в рамките на обявеното извънредно положение на територията на Република България. За посочения период бяха сключени договори с трите многопрофилни болници в областта – в Добрич, Балчик и Каварна. Същото указание бе отменено със заповед на министъра на здравеопазването от 12 юни т. г., съответно и договорите на лечебните заведения по КП 104 следва да бъдат

прекратени.

Към настоящия момент, съгласно заповед на Регионалната здравна инспекция, лечебните заведения за болнична помощ могат да сключват договор/ анекс за цитираната клинична пътека, независимо че не са налице специализирани звена, но според изискванията на НРД за медицинските

дейности 2020-2022, заложени за изпълнение на клиничната пътека, задължително условие е да имат назначен лекар със специалност инфекциозни болести. МБАЛ в Добрич не разполага с такъв кадрови ресурс, което наложи официално РЗОК да откаже договаряне за КП 104.

В лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта има възможност за лечение на пациенти с усложнения /бронхопневмония/, следствие Ковид инфекция и болниците имат сключени договори по тези клинични пътеки, които отговарят на условията на НРД.

Районна здравноосигурителна каса в Добрич изразява загриженост към ситуацията и отговорност по отношение на нарастващите случаи на заболели през последните седмици. Основна цел на институцията е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурени лица до медицинска помощ, като същевременно може да откаже договори на

изпълнители на медицинска и дентална помощ, ако те не отговарят на съответните изисквания за предоставяне на качествено лечение.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *