Общество

Започва предварителен обход във връзка с Преброяване 2021

От 20 юли до 15 септември Националният статистически институт /НСИ/ съвместно с общинските преброителни комисии ще осъществи един от основните етапи в подготовката на Преброяване 2021, съобщават от отдел „Статистически изследвания” в Добрич. Близо 2 000 представители на общините и НСИ, преминали специализирани обучения, ще извършат предварителен обход във всички населени места на територията на Република България за актуализиране на наличната информация и събиране на липсващи данни за жилищните сгради и адресите.

По време на обхода регистраторите ще съберат информация за географските координати и характеристиките на сградите. Обект на наблюдение са жилищни сгради, нежилищни сгради, в които живеят хора, места за настаняване, болници, общежития, затвори, манастири, места за

предоставяне на социални услуги, локации, които е възможно да се

използват от лица без дом за обитаване или пренощуване. Целта на

изследването е да бъде осигурена информация за всички сгради в райони,

където липсва утвърдена цифрова кадастрална карта. По този начин ще

бъдат получени актуални и коректни адресни цифрови данни, които ще

подпомогнат подготовката на Преброяване 2021 при съставянето на

контролни райони и преброителни участъци.

За първи път в историята на преброяванията предварителният обход

се провежда чрез използване на мобилни устройства. Регистраторите няма

да посещават домакинствата и жилищата. Те ще комуникират с граждани

единствено когато се налага да изяснят дали сградата се използва за

жилищни цели, както и да установят точността на адресната информация.

Регистраторите нямат право да събират от самите лица информация

за тях, домакинствата или имотите им, както и да ги интервюират или

събират информация по каквито и да било други въпроси. Всеки

регистратор може да бъде идентифициран чрез служебната карта, която

е длъжен да носи със себе си по време на обхода.

Събраните и актуализирани данни са изключително важни за бъдещата работа не само на НСИ, но и на общините. Въз основа на тази информация резултатите както от преброяването, така и от бъдещите статистически изследвания ще могат да бъдат предоставяни на ниски териториални нива. Ще има възможност да се правят анализи за оценка на риска от бедствия, за достъп и планиране на различни услуги, предоставяни от местните власти. Същевременно ще се подпомогне процесът по изграждане на националния адресен регистър с осигуряване на пълен обхват от актуална и налична на терен адресна информация в страната. Най-важното – ще се покрият изискванията на европейското законодателство за достъп до геокодирани данни от преброяването.

Повече информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021 можете да намерите на: www.census2021.bg

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *